Archive

Klužská /Koložvárska/ kapusta

Toto jedlo pochádza pôvodne z Rumunska z oblasti okolo mesta Kluž, ale v bývalom Rakúsko-Uhorsku sa toto jedlo rozšírilo aj pod názvom Koložvárska kapusta, lebo Maďari si to jedlo prisvojili a Slováci a Češi tiež tento názov čiastočne prevzali....Read More