Káhira 1 dňový výlet / Cairo 1 day trip

For English scroll down please…

Káhira 1- dňový výlet, program:

-Vyzdvihnutie klienta priamo z hotela,cesta autobusom do Káhiry

-Návšteva múzea v Káhire

-Návšteva papyrusovej dielne

-Obed -bufetové /švédske/ stoly

-Návšteva pyramíd. V cene je vstup do jednej z malých troch pyramíd

-Návšteva sfingy

-Návšteva dielne na výrobu parfémov

-Návrat do Hurgady  na hotel

Program nezahrnutý v cene zájazdu /voliteľný priamo na mieste/ :

-Plavba loďou po Níle /10 euro  osoba/

-Nápoje v autobuse a pri obede

-Návšteva sály s múmiami kráľov v Káhirskom múzeu

-Vstup do veľkých pyramíd

Cena výletu : 70,- euro na osobu

Výlet do Káhiry  je každý deň, okrem piatku a pondelku. 

Kontakt / Contact:

Vladimír, Zuzana

e-mail:

info@myhurghada.info

 

Facebook:

Vlado:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011978838802

Zuzana:

https://www.facebook.com/zuzana.gabrikova.5?fref=hovercard&hc_location=chat

 

Telefónne číslo/Telephone number  Vlado:

002 010 999 32204  /Egypt/

00421 948 397 323 /Slovensko/

 

Telefónne číslo / Telephone number Zuzana:

002 010 947 03259  /Egypt/

00421 918 577 305 /Slovensko /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cairo 1-day trip, program:

-Picking of client directly from the hotel, travel by bus to Cairo

-Visit the museum in Cairo

-Visit the papyrus workshop

-Lunch – buffet  tables

-Visiting the pyramids. The price includes entry to one of the three small pyramids

-Visit of the Sphinx

-Visit of the perfume factory

-Return to Hurghada at the hotel

Program not included in the package price / selectable on site /:

-Sailing on the Nile / 10 euro person /

-Drinks inside the bus and during lunch

– Entrance fee  to hall  of the Kings mummies at the Cairo Museum

– Entrance fee inside  the Great Pyramids

Price : 70, – Euro per person

A trip to Cairo is every day, except Friday and Monday.

Pin It

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>