Káhira 2 dňový výlet / Cairo 2 days trip

For English scroll down please…

Káhira 2- dňový výlet, program:

-Vyzdvihnutie klienta priamo z hotela,cesta autobusom do Káhiry

-Návšteva múzea v Káhire

-Návšteva papyrusovej dielne

-Obed -bufetové /švédske/ stoly

-Návšteva pyramíd. V cene je vstup do jednej z malých troch pyramíd

-Návšteva sfingy

-Návšteva dielne na výrobu parfémov

-Transfer na hotel ,ubytovanie na lodi-plávajúci hotel na Níle.

-Večera + večerný program orientálna šou

2. deň

-08:00 Budíček

-08:30-9:00 Raňajky bufetové stoly

-10:00 odchod z hotela

-Citadela + Alabastrová mešita Muhamada Aliho

-Islamská časť Káhiry+Najväčšia tržnica v Egypte Chan Chalili s možnosťou nákupu

-Obed -bufetové stoly

-Návrat do Hurgady

Program nezahrnutý v cene zájazdu /voliteľný priamo na mieste/ :

-Plavba loďou po Níle /10 euro  osoba/

-Nápoje v autobuse a pri obede nie sú v cene

-Návšteva sály s múmiami kráľov v Káhirskom múzeu

-Vstup do veľkých pyramíd

Cena výletu : 180,- euro na osobu

Výlet do Káhiry  je každý deň, okrem piatku a pondelku. 

Kontakt / Contact:

Vladimír, Zuzana

e-mail:

info@myhurghada.info

 

Facebook:

Vlado:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011978838802

Zuzana:

https://www.facebook.com/zuzana.gabrikova.5?fref=hovercard&hc_location=chat

 

Telefónne číslo/Telephone number  Vlado:

002 010 999 32204  /Egypt/

00421 948 397 323 /Slovensko/

 

Telefónne číslo / Telephone number Zuzana:

002 010 947 03259  /Egypt/

00421 918 577 305 /Slovensko /

 

Cairo 2-days trip, program:

-Picking of client directly from the hotel, travel by bus to Cairo

-Visit the museum in Cairo

-Visit the papyrus workshop

-Lunch – buffet  tables

-Visiting the pyramids. The price includes entry to one of the three small pyramids

-Visit of the Sphinx

-Visit of the perfume factory

-Transfer to hotel, accommodation on boat-floating hotel on Nile

-Dinner + evening program oriental show

2. day

-08: 00 Wake-up call

-08:30-9:00 Breakfast buffet

-10: 00 departure from the hotel

-Citadel + Muhammad Ali Alabaster Mosque

-Islamic part of Cairo + Chan Chalili Egyptian largest marketplace with shopping

-Lunch -buffet tables

-Return to Hurghada

Program not included in the package price / selectable on site /:

-Sailing on the Nile / 10 euro person /

-Drinks inside the bus and during lunch not included in price

– Entrance fee  to hall  of the Kings mummies at the Cairo Museum

– Entrance fee inside  the Great Pyramids

Price :180,- euro per person

A trip to Cairo is every day, except Friday and Monday.

Pin It

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>