Plavba po Níle 5 dní Luxor-Asuan / Nile cruise Luxor-Aswan 5 days

For english scroll down please….

Plavba po Níle 5 dní Luxor-Asuan 

Začína každý pondelok

 

Program výletu :

K dispozícii je česky hovoriaci sprievodca.

Ďalšie jazyky v prípade potreby: ruský,anglický,nemecký.

Deň 1 :   Luxor

-Príchod do Luxoru

-Ubytovanie na 4*  plávajúcom hoteli na Níle od 12:00 hod.

-Obed

-Po obede návšteva chrámu Karnak

-Návšteva Luxorského chrámu

-Návrat na loď

-Voľný čas

-Večera + egyptská folklórna šou

Deň 2 : Západný breh Luxoru + Plavba do Edfu

-Raňajky

-Údolie kráľov

-Chrám kráľovnej Hatsepšut

-Memnonové kolosy – sochy faraóna Amenhotepa III

-Návrat na loď+Obed

-Voľný  čas,oddych

-Večera

Deň 3 : Edfu,Kom Ombo,plavba do Asuánu

-Raňajky

-Návšteva chrámu v Edfu

-Návrat na loď + Obed

-Plavba na Kom Ombo

-Návšteva chrámu   Kom Ombo

-Návrat na loď + Večera

-Plavba do Asuánu

Deň 4 : Asuán

-Raňajky

-Návšteva  Asuánskej priehrady /priehradný múr vysoký 111 m ,dĺžka 5 km

-Plavba motorovým člnom na ostrov Agilika, kde nasleduje návšteva chrámu Philae

-Návrat do Asuánu,prehliadka žulového obelisku Amun Ra

-Návrat na loď+Obed

-Voľný čas

-Večera

-Deň 5 : Abu Simbel – Hurgada

-Skoré raňajky

-Cesta autobusom do Abu Simbel

-Prehliadka chrámu Abu Simbel

-Návrat do Hurgady

Cena na osobu : 550,- euro 

Minimálny počet 2 osoby

 

 

Kontakt / Contact:

Vladimír, Zuzana

e-mail:

info@myhurghada.info

 

Facebook:

Vlado:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011978838802

Zuzana:

https://www.facebook.com/zuzana.gabrikova.5?fref=hovercard&hc_location=chat

 

Telefónne číslo Vlado:

002 010 999 32204  /Egypt/

00421 948 397 323 /Slovensko/

 

Telefónne číslo Zuzana:

002 010 947 03259  /Egypt/

00421 918 577 305 /Slovensko /

 

 

Nile cruise Luxor-Aswan 5 days

Starts every Monday

Program:

Day 1: Luxor

-Arrival in Luxor

-Accommodation at 4 * floating hotel on the Nile from 12:00 pm

-Lunch

-After lunch, visit to Karnak temple

-Visit Luxor temple

-Return to boat-Leisure-Dinner + Egyptian folklore show

Day 2 : West Bank of Luxor + Sailing to Edfu

-Breakfast

-Valley of the Kings

-Temple of Queen Hatsepshut

-Colossi of Memnon – statues of Pharaoh Amenhotep III

-Return to the ship + Lunch

-Leisure, relax

-Dinner

Day 3: Edfu, Kom Ombo, sailing to Aswan

-Breakfast

-Visit of the temple in Edfu

-Return to boat + Lunch

-Sailing to Kom Ombo

-Visit to the temple of Kom Ombo

-Return to the boat + Dinner

-Sailing to Aswan

Day 4: Aswan

-Breakfast

-Visit the Aswan Dam / dam 111 m high, length 5 km

-Sailing by speed boat to Agilika Island, where you will visit Philae Temple

-Return to Aswan, visit granite obelisk Amun Ra

-Return to boat + Lunch-Leisure,relax

-Dinner

Day 5: Abu Simbel-Hurghada

-Early breakfast

-Tour  with bus to Abu Simbel

-Visit Abu Simbel tempel

-Back-to Hurghada

Price per person: 550, – euro

Trip minimum  for 2 people

You can choose a guide in the following languages:
Czech, Russian, English, German

Pin It

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>