Východoslovenské veľkonočné raňajky Pascha, Hrudka, cvikla, chren, šunka, kolbasa, varené vajcia

Východoslovenské veľkonočné raňajky Pascha, Hrudka, cvikla, chren, šunka, kolbasa, varené vajcia
Pre 4 sviatočne naladené osoby
Author:
Cuisine: Východoslovenská
Recipe type: Veľkonočný
Prep time: 
Cook time: 
Total time: 
Ingredients
 • 11 vajcoch
 • 1 ľiter mľika, ňe že daš dajaku bilu vodu zos akciji u Tesku, co to predavaju jak mľiko.
 • 1 čajova ložička soľi
Instructions
 1. Veš kajstronku a naľej do ňej mľika
 2. Daj tam šicke vajca....aľe perši jich rozbi. Škarupini viruc, ňe že jich tam daš !
 3. Ruc tam totu suľ..
 4. Šicko porjadňe pomišaj a daj varic
 5. Ňedavaj bars mocni oheň žebi še ci ňepripaľilo...
 6. Furt mišaj !!!
 7. Čuješ že furt ??? !!!
 8. Mišaj !!!
 9. Jak še ci začňe robic už už taki jak sir, ta merkuj, žeby še ci bizovňe ňepripaľilo
 10. Jak už vidziš, že vajca še už načisto zhrudkoveľi a zos mľika už ľem taka britka voda, to znači že hrudka jakbaču hotova.
 11. Dumam, že ňe ši taki durni a ňezačňeš teras richtovac rendočku na hrudku. Totu ši už mal mac pririchtovanu perši.
 12. Najľepša je peľucha...aľe ňe pamperska aľe riadna rendova...
 13. Peľuchu polož na šitko a viľej totu hrudku do nej.
 14. Peľuchu zaviaž na verchu jak chustku a zaveš tak, žebi mohla hrudka odkapac.
 15. Zochab ju naj še fajňe odkapči choľem dva hodzini...
 16. Potom veš hrudku a daj ju do chľadňički a zochab naj kus vižimňeje.
 17. No...ta hrudku maš hotovu, možeš ju narezac a jejsc.
Notes
Hrudku možeš jejsc ľem na Veľku noc a to zos totim kolačom co ho volaju pascha,potim zos šoudru,chrinom,vajcom a kolbasu..a išči mi skoro zapomnul na cvikľu. A zapijaj zos dajaku fajnu paľenku..
Pin It

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Rate this recipe: