Živanska

Živanska
Pre šejscoch vichodňaroch
Author:
Cuisine: Východoslovenská
Recipe type: Obed aj Večera
Prep time: 
Cook time: 
Total time: 
Ingredients
 • 2 kg bandurki
 • 1kg šviňina, abo kurace meso
 • 1 falatok marchvi
 • 3 cibuľi
 • 100 g slaňini
 • 4 paradički
 • 3 falatki žeľenej paprigi
 • mľeta červena papriga
 • mľeti čarni poper
 • jak maš možeš tam rucic i grilovace koreňe
 • suľ, oľej
 • porjadni alobal
Instructions
 1. Bizovňe zaš ľudze zos zapadnoho Slovenska budu špekulovac, že co tot šaľeňak zos vichodu zaš piše za recept..už jak kebim čul : Ja néééérozumyem...
 2. Ta dam vam radu, čitajce pomali, bo ja tiš pomali pišem totim našim šumnim zemnpľinskim jazikom, kotri bul skorej kodifikovani jak slovenčina. Ta čitajce a učce še..
 3. Perši bim chcel povedzec, daco gu nazvu.... Živanska je od slova Živan, to znači zbojňik abo zloďej, či bitang a vi zaš ňeznace co to bitang... Ta kebi še to malo volac po slovenski ta by še to volalo jakbaču "Zbojnícka" .
 4. Kec budzece robic Živansku vonkaľ u prirodze, ta sebe narichtujce fajňe veľo dreva, žebi sce maľi dojsc pahrebi. Jak šedzice na rici doma jak ja, ta zapnice sebe už totu trubu na najvekše stupňe a icce richtovac živansku.
 5. A išče mocno doležita vec...Vešce sebe dajaku dobru paľenku gu tomu, bo živanska bez paľenki je jak chlop bez ženi.
 6. Šicko, co mi napisal narež a fajňe pomišaj. Ňeže porežeš i alobal !!!
 7. Zochab u dajakej miskoj abo u kajstronkoj odstac choľem jednu hodzinu. Šak dokedi ci zhori drevo maš kedi.
 8. Veš paľenku a ponaľivaj...
 9. Vipi.
 10. Naľej..
 11. Vipi
 12. Naľej..
 13. Vipi...
 14. Naľej...a dojsc..
 15. Ňeže še zľabeš jak praše a živansku plano zakruciš, abo ci zhori.
 16. Veš alobal a nacahňi na coška dakus rovnoho, možeš i na žemi.
 17. Nasip tam totu živansku, a bars opatrňe alobal zabaľ tak, žebi šťava zos živanskej ňevicekla a žebi ši ňezrobil dzirku !!!
 18. Veckaj ju upchaj do ruri, abo do pahrebi, šak co už kolo sebe maš, a zochab ju pejsc . Rura stači žebi malo kolo dvasto stupňe.
 19. Zaľeži dojsc od bandurkoch, jak še upeču, aľe idealni čas u rure je hodzina a dvacec minut možeš i tricec.
 20. Jak maš živansku u pahreboj vecej jak hodzina i dzešec minut bi tam ňimala buc, bo pahreba predsa ľem kus silňejša jak rura..
 21. No, ta jak už živanska upečena, možeš jejsc. Paľenku gu tomu ňezabudňi naľivac !!
Notes
Živansku jic zos chľebom a zos lošku...a ňezapomňi paľenku...
Pin It

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Rate this recipe: